MỎ LẾT VẶN ỐNG THÔNG MINH

In stock

[:vi]

Ứng dụng:

  • Chuyên dụng cho ngành điện nước với độ mở lớn, thân hẹp và cơ cấu trượt nhanh rất thông minh.
  • Do mỏ lết thông minh có cơ cấu trượt nhanh và độ mở rộng miệng lớn, trọng lượng lại rất nhẹ nên rất phù hợp cho công việc tháo lắp ở điều kiện khó khăn như góc kẹt, tư thế mở khó..vv

 [:en]

  • Specialized for electricity and water industry with large opening, narrow body and very smart sliding mechanism.
  • Because smart wrench has a fast sliding mechanism and large mouth opening, the weight is very light so it is suitable for dismantling in difficult conditions such as stuck corners, difficult opening positions ... etc

[:]

Compare

[:vi]

Mô tả : 

  • Không sử dụng mỏ lết cho bất kỳ các ỨNG DỤNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng, chẳng hạn như búa, đánh, quá mô-men xoắn so với độ rộng mở miệng.
  • Hay được sử dụng trong ngành ống nước, với cơ cấu trượt nhanh giúp thao tác nhanh hơn, dể dàng hơn.

 

 [:en]

  • Do not use a wrench for any APPLICATION IMPROPER to use, such as hammering, hitting, over torque compared to the mouth opening width.
  • Or used in the plumbing industry, with fast sliding mechanism makes manipulation faster, easier.

 

 [:]

Shop By Department

MỎ LẾT VẶN ỐNG THÔNG MINH